Consejos

 • ¿A que debe prestar atención a la hora de elección de taller?

  Auto-gas es un ahorro, pero la hora de elegir el taller no seguir solamente el bajo precio de la instalación. Muy a menudo bajo precio estará vinculada al nivel de la instalación y la calidad de los componentes aplicados. Compruebe si el taller está recomendado por el fabricante del sistema. Consulte las opiniones de las personas que ya se han beneficiado de los servicios de la planta de montaje. Recuerde que no se debe tomar en cuenta las calificaciones de las personas que han montado el sistema hace mucho tiempo en una gran cantidad de coches más antiguos, ya que con el desarrollo de la tecnología, los motores eléctricos, cambiado o componentes del sistema y método de instalación y calibración. Bueno ensamblador taller es también un buen asesor, quien seleccionará la instalación a nuestro coche, y decirle donde se monta la tapa del combustible y la unidad de control. La calidad y el profesionalismo de ensamblaje también proporciona la línea de clientes esperando para la conversión de energía. No se desanime, por lo tanto, la elección de una fecha distante - en el caso de instalaciones de GLP debe configurar una cola para su instalación en el nivel más alto.

 • Revisiones periódicas de la instalación de gas: ¿cómo, dónde y cuándo?

  Las revisiones periódicas y las regulaciones del sistema de gas en su automóvil son uno de los requisitos básicos para el correcto funcionamiento de todo el sistema, así como para el mantenimiento de la garantía.
  El programa detallado de las revisiones y del recambio de componentes individuales está determinado por el servicio en el que se realizó la instalación. Sin embargo, es importante recordar que deberíamos aparecer al menos una vez al año o cada 10.000 km - depende de lo que ocurra primero.

 • ¿Cómo cuidar el sistema de encendido?

  La mezcla de gas y aire es más difícil de inflamar la mezcla de combustible y aire. Con encendido débil se ejecutará de forma in-regular,  también puede pasar a la llamado saltado de encendido. Cables de alta tensión tienen una vida útil limitada. Con el tiempo pueden ocurrir perdidas de corriente. En el período de otoño-invierno, en el motor aparece la  humedad, lo que puede provocar a saltos de alta tensión (aproximadamente 20.000 V). La chispa que debe ser construida sobre una vela, surge entre el cable y, por ejemplo las partes metálicas del motor. Dañadas cables de encendido provocan problemas para arrancar el motor y su trabajo desigual. El cableado de encendido se sustituye por el nuevo acuerdo con el fabricante, por lo general a 80 - 100 mil. km. Condición de cableados de encendido  pueden evaluar ustedes mismos - Justo después del anochecer, con el motor en marcha, levante el capó, a continuación, podemos ver cómo en los cables crean chispas. Estos cables deben cambiarse.

 • Jak przygotować na zimę auto z instalacją gazową?

  Bez względu na rodzaj paliwa jakim zasilany jest pojazd należy go odpowiednio przygotować do sezonu zimowego. Auta zasilane autogazem powinny przed zimą przejść ogólny przegląd instalacji oraz jej regulację. Regulacja może być potrzebna ze względu na zmianę zawartości tlenu w powietrzu w niskich temperaturach oraz dlatego, że na zimę zmienia się skład autogazu – zwiększa się udział propanu, a zmniejsza butanu.

  Zadbaj o czyste filtry
  Zatrzymując zamieczyszczenia powietrza filtr traci swoją przepustowość, co niekorzystnie wpływa na proporcje mieszanki paliwowo­powietrznej. W jednostkach zasilanych autogazem należy szczególnie zadbać o czystość i przepustowość filtra powietrza. System autogazu ma filtry fazy ciekłej i lotnej. Podczas eksploatacji zbierają się w nich substancje stałe oraz ciekłe, które podczas mrozów mogą zablokować przepływ gazu co uniemożliwi pracę okładu LPG. Regularna wymiana filtrów pozwala na zapobieganie takim sytuacjom. Jeśli filtry są mocno niezanieczyszczone – warto je wymienić nawet przed planowanym przeglądem okresowym.

  Sprawdź układ chłodzenia
  Zadaniem płynu chłodniczego w autach spalających propan­butan jest również ogrzewanie reduktora, który powoduje rozprężenie gazu poprzez zmianę stanu jego skupienia (z ciekłego w lotny). Należy więc zacząć od sprawdzenia szczelności układu. Jeśli dojdzie do zapowietrzenia układu, nieogrzewany parownik zamarźnie pod wpływem rozprężającego się gazu. Jeśli w chłodnicy jest zbyt mało płynu, reduktor również nie będzie działał z pełną wydajnością. Należy zatem sprawdzić poziom i jakość płynu, a w razie potrzeby dokonać jego uzupełnienia lub wymiany.

  Sprawdź układ zapłonowy
  Mieszanka gazowo­powietrzna jest trudniejsza do zapłonu od mieszanki benzynowo­powietrznej. Przy słabej iskrze silnik będzie pracował nierówno, może też dochodzić do tzw. wypadania zapłonów. Przewody wysokiego napięcia również się zużywają. Z biegiem czasu mogą powstawać na nich przebicia. W okresie jesienno­zimowym bardzo często na elementach silnika wytrąca się wilgoć co prowadzi do powstawania przebić wysokiego napięcia (około 20000Volt). Iskra która powinna powstać na świecy powstaje pomiędzy przewodem, a np. metalowymi elementami silnika. Uszkodzone przewody wysokiego napięcia powodują kłopoty z uruchomieniem silnika oraz jego nierówna pracę. Przewody wysokiego należy zastępować nowymi co 80­100 tys. km. Orientacyjny stan przewodów możemy ocenić sami. Wystarczy po zmroku przy pracującym silniku, podniesiemy maskę. Wówczas możemy zauważyć, jak na przewodach powstają iskry, czyli przebicia. Takie przewody należy bezwzględnie wymienić.

  Zatankuj :­)
  Benzyna też jest ważna. Kierowca samochodu spalającego gaz nie może zapomnieć o napełnieniu baku benzyną. Po pierwsze, zawsze uruchamiany silnik zasilając go tym paliwem, a pod drugie jeśli w baku jest zbyt mało benzyny, to w zbiorniku skrapla się woda, która zamarzając zablokuje układ paliwowy. Aby tego uniknąć należy napełniać bak przynajmniej do połowy. Zimą nie zaszkodzi również dodanie do benzyny specjalnego preparatu absorbującego wodę.

 • ¿Que hay que hacer antes de ir al extranjero?

  Antes de ir al extranjero, asegúrese de que  no es casi la hora de la revisión del gas y ver qué conexiones son compatibles con estaciones de servicio de gas en el país del destino. También es bueno para planificar una ruta con el fin de ser capaz de volver a llenar el tanque de GLP para evitar a continuación, buscar estaciones de GLP. Una buena práctica es también complementar el conocimiento de cómo el lenguaje utilizado se determina de gas propano-butano a los vehículos de motor de corriente.