Co to jest LPG i dlaczego jest ECO?

Czym jest LPG?

LPG to akronim od Liquid Petroleum Gas, czyli Płynne Paliwo Gazowe. Jest to nazwa ogólna lotnych związków węglowodorów ropy naftowej, powstających podczas procesów rafinacji ropy naftowej. Gdy zostaje poddany niewielkiemu ciśnieniu (od 2 do 8 bar) przekształca się w ciecz. Na skutek tego jego objętość zmniejsza się o około 250 razy. Cecha ta pozwala na magazynowanie stosunkowo dużej ilości LPG w ograniczonej objętości. LPG składa się z mieszaniny propanu i butanu oraz substancji zapachowych – dodawanych w celach bezpieczeństwa, ponieważ mieszanka tych gazów jest bezwonna. W mieszaninie gazów występują nieduże ilości propylenu, którego wyeliminowanie nie jest możliwe ze względów technologicznych przy technikach rafineryjnych. Propan jest lżejszy, ale zawartość energii na jednostkę objętości jest mniejsza niż butanu.

Czy LPG jest ekologiczne?

Podczas spalania paliwa LPG w naszych autach powstaje mniej związków węgla, niż w przypadku spalania benzyny. Ponadto nie emitujemy związków siarki i ołowiu, a emisja azotu przeważnie jest niższa niż w przypadku innych paliw kopalnych. Stosując zasilanie gazowe w porównaniu z zasilaniem benzynowym emitujemy do 60% mniej tlenku węgla, do 50% mniej węglowodorów i tlenku azotu, do 10% dwutlenku węgla.

Trzeba zaznaczyć, że jedynie odpowiednio dobrana i profesjonalnie zamontowana instalacja LPG w naszym aucie, zapewni obniżenie emisji szkodliwych substancji. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to zyska na tym nasz portfel i powietrze.

Paliwo LPG ma oprócz niższej emisji substancji szkodliwych również wiele innych zalet. Nie powoduje korozji metalowych części silnika, nie tworzy złogów węglowych czy osadów metalicznych. Sama instalacja, odpowiednio serwisowana, będzie nam służyła przez lata bez ryzyka większych kosztów jej naprawy.

 

Źródła:
www.ecoportal.com.pl/motoryzacja/ekologia­na­lpg
www.ekologia.pl/styl­zycia/eko­auto/lpg­w­trosce­o­portfel­i­srodowisko­samochody­na-gaz­dobre­i­zle­strony,15631.html
www.combustion­engines.eu/entityfiles/files/articles_published/ptnss­2015­3477.pdf