Konkurs

Skorzystaj z dodatkowej promocji na zestawy OPTIMA nano/Expert
i wygraj voucher na Prezent Marzeń ADRENALINA+ o wartości 750 PLN


Zdjęcia instalacji, kuponu oraz plik ustawień wyślij na adres e-mail konkurs@optimagas.com


 

 

Regulamin Konkursu OPTIMA + Adrenalina:

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki przeprowadzenia i uczestnictwa w konkursie „OPTIMA + Adrenalina”, zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej Organizatorem, jest ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleosinie przy ul. Zambrowska 4A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000206868, NIP: 542-286-50-09, REGON: 052237629.

§2
Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§3
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są 3 vouchery „Prezent Marzeń ADRENALINA +” o wartości 750 każdy.
2. Jeden uczestnik Konkursu może wygrać jedną nagrodę.

§4
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każdy klient krajowy Organizatora, który po wyrażeniu zgody zostanie umieszczony na stronie internetowej spółki ALEX Sp. z o.o. jako warsztat polecany do dokonania montażu instalacji gazowej.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) zakupić i zamontować instalację OPTIMA nano lub OPTIMA EXPERT z puli zestawów promocyjnych dostępnych w sprzedaży w dniach od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r.,
b) zmontować instalację OPTIMA nano lub OPTIMA EXPERT z puli zestawów promocyjnych dostępnych w sprzedaży w dniach od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r.,
c) zapisać plik ustawień sterownika z programu do kalibracji OPTIMA zamontowanej instalacji z puli zestawów promocyjnych,
d) wypełnić kupon konkursowy dołączony do każdego zestawu promocyjnego,
e) wykonać zdjęcie komory silnika z zainstalowanym zestawem promocyjnym OPTIMA nano lub OPTIMA EXPERT,
f) wysłać w czasie trwania konkursu na adres mailowy konkurs@optimagas.com zgłoszenie zawierające:

 • zdjęcie prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego,
 • zdjęcia komory silnika obrazujące estetykę wykonanego montażu instalacji (minimalnie 1 zdjęcie, maksymalnie 10 zdjęć),
 • plik ustawień sterownika z programu do kalibracji OPTIMA.

3. Każdy Klient może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń.
4. Zgłoszenia niezawierające wszystkich elementów wymienionych w ust. 2 lit. f) powyżej, a także zgłoszenia, do których załączono zdjęcia nieczytelne lub zdjęcie nieprawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego nie biorą udziału w konkursie.

§5
Wyłonienie zwycięzców

1. W czasie trwania konkursu w każdym miesiącu kalendarzowym wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.
2. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród zgłoszeń nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym, po jego zakończeniu. Wybór zwycięzców nastąpi odpowiednio w dniach: 5 lipca 2016 r., 5 sierpnia 2016 r., 5 września 2016 r.
3. Spośród zgłoszeń nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym Komisja Konkursowa wybierze jednego zwycięzcę. Przy wyborze zwycięzcy Komisja Konkursowa brać będzie pod uwagę jakość i estetykę wykonanego montażu i strojenia instalacji.

§6
Komisja Konkursowa

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
a) Piotr Makarewicz,
b) Piotr Juziuczuk,
c) Sebastian Kowalczyk

§7
Wydanie nagród

1. Wydanie nagród nastąpi odpowiednio do 12 lipca 2016 r., 12 sierpnia 2016 r., 12 września 2016 r. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega, że wszelkie należności podatkowe które mogą zaistnieć w związku z przekazaniem nagród pozostają po stronie Uczestnika.

§8
Reklamacje

1. Uczestnik Konkursu uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu OPTIMA + Adrenalina.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika Konkursu, dokładny opis przyczyny reklamacji oraz określenie oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamację należy wysłać przesyłką listową poleconą na adres siedziby Organizatora.
4. Reklamacja może zostać złożona nie później niż do dnia 9 września 2016, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma. Reklamacje złożone po dniu 9 września 2016 nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia przez Organizatora. W przypadkach skomplikowanych, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, termin ten może zostać wydłużony.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika w formie pisemnej. Dzień nadania przesyłki litem poleconym uważany jest za dzień rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni roboczych oraz zakres tego uzupełnienia. Brak uzupełnienia reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
8. Decyzja Organizatora o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w czasie trwania Konkursu w siedzibie i oddziałach Organizatora.
2. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Alex Sp. z o.o., potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Alex sp. z o.o.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Alex Sp. z o.o. , ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin, Polska; wpisana o Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000206868, REGON: 052237629, NIP: 5422865009; kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

Cele przetwarzania danych

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –„RODO”).

 

W odniesieniu do świadczenia usług przez Alex Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywania w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Alex sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Do jakich odbiorców przekazane mogą być Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m. in. usługodawcom IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskiwania na podstawie obowiązującego prawa.

Jakie są Państwa prawa związane z przetworzeniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym do uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu             na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie Państwa danych.

W zakresie usług wskazanych na niniejszej stronie internetowej, Państwa dane będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

 

Pliki cookies

Alex Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie informuje, iż używa na swoich stronach internetowych technologii cookies. Więcej a zakładce „Polityka prywatności”.