Par mums

alexlogo  

 

 

PAR MUMS

Uznemums ALEX ir strauji augošs ražotajs ar 17 gadu pieredzi auto gazes joma. Pašu iekartas un petniecibas process lauj uznemumam ALEX atrasties starp vadošajiem autogazes iekartu ražotajiem.

 

AR KO MES ATŠKIRAMIES?

Musu produkti ir originali un uzticami risinajumi LPG/CNG iekartu joma. Projekti tiek istenoti no sakuma lidz beigam — sakot no musu pašu projektešanas nodalas, lidz iekartu un plastmasas detalu ražošanai un profesionalam montažas linijam. Mes esam elastigi un dinamiski, tadel varam reaget uz tirgus pieprasijumu, ka ari uz individualu klientu vajadzibam.

 

KAS MUS IEDVESMO?

Pirmakrt…. LPG, bet vel viens vertigs iedvesmas un neizsikstošas motivacijas avots ir atziniba un pateiciba par musu produktiem, un ari mes paši — ALEX darbinieki. Mes lepojamies ar šadam sanemtajam godalgam: “INPRO 2012” balva par Barracuda, divas “INPRO 2013” balvas par Napoleon un Optima, “INPRO 2014” balva par Ultra 360° filtru, “INPRO 2015” balva par CNG reduktoru MORAY, atziniba “2013 Forbes Diamonds”, “Business Cheetah 2014”, atziniba “2014 Forbes Diamonds”, ka ari  novertejuma “Innovation and Development Leaders”.

 

NAKOTNES PLANI?

Musu merkis ir turpinat uznemuma attistibu, veicot ieguldijumus, lai iekarotu jaunus un attistitu jau apgutos tirgus. Esošo produktu un sistemu nepartraukta pilnveidošana, ka ari jaunu sistemu izstrade, kas nodrošinatu ekonomisku un ekologisku alternativu vismodernako dzineju aprikošanai.