Jautājumi

BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

 1. Kādēļ braukt ar LPG ir ekoloģiski?

  LPG šobrīd tiek uzskatīta par vistīrāko fosilo kurināmo. Salīdzinot ar benzīna un dīzeļdegvielas dzinēju izplūdes gāzēm, autogāzes iekārtu izplūdes gāzēs ir mazāk oglekļa dioksīda (10–15 %), oglekļa monoksīda (20 %) un ogļūdeņražu (55–60 %). Atteikšanās no kaitīgā benzola, svina savienojumiem un sulfātiem palīdz uzlabot veselību un rūpēties par vidi.

 2. Vai ir vērts veikt pārbūvi uz LPG/CNG?

  Pilnīgi noteikti ir vērts. LPG/CNG iekārta ir ieguldījums, kas vienmēr atmaksājas. Atkarībā no ikdienā nobrauktā attāluma sistēma agrāk vai vēlāk atmaksāsies.

 3. Cik daudz gāzes patērē benzīna dzinējs?

  Parasti transportlīdzeklis, braucot ar gāzi, patērē aptuveni par 15–20 % vairāk gāzes nekā benzīna — to nosaka atšķirīgais degvielas svars attiecībā pret tilpumu. Pareizi kalibrēta OPTIMA iekārta patērē par 10–15 % vairāk gāzes nekā benzīna, bet ietaupījums, ko nodrošina degvielas cenu atšķirības, ir līdz 50 % par katru degvielas uzpildes reizi.

 4. Kas jāpārbauda dzinējā pirms pārbūves uz LPG?

  Pirms LPG pārbūves dzinējam jābūt pilnīgā darba kārtībā. Tas attiecas uz dzinēju (virzuļiem, vārstiem, cilindru galvām), kā arī palīgsistēmām — karburatoru, aizdedzi, svecēm u. c.

 5. Kādi ir ieteikumi, izmantojot LPG iekārtu?

  Lai ar LPG aprīkots dzinējs darbotos pareizi, ir svarīgi uzturēt labā kārtībā vārstus un elektrosistēmas. Turklāt ir ieteicams veikt šādas darbības:
  1. Nomainīt gāzes filtrus / tvaika fāze /, / šķidrā fāze / ik pēc 10 000 km.
  2. Veikt datordiagnostiku ik pēc 10 000 km, reizē ar iepriekšējo punktu.
  3. Regulāri pārbaudīt aizdedzi / sveces un augstsprieguma vadus /
  4. Kontrolēt vārstu pozīcijas pielaidi — ik pēc 50 000 km.

 6. Vai ir svarīgi, kuru uzstādīšanas darbnīcu izvēlēties?

  Noteikti. Darbnīcas izvēle ir ļoti svarīga. Pareiza uzstādīšana un konfigurēšana palīdz gūt faktiskus ietaupījumus un baudījumu no lietošanas. Tādēļ jāizvēlas tikai sertificētas darbnīcas ar nevainojamu uzstādīšanas praksi.

 7. No kā man jāsaņem dokumenti, kas nepieciešami, lai automobiļa reģistrācijas apliecībā iekļautu informāciju par gāzes iekārtu?

  Visām darbnīcām, kuras sadarbojas ar ALEX Sp. z o.o. ir tiesības montēt viena ražotāja iekārtas. Tā ir garantija, ka jūs saņemsiet dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu ierakstu reģistrācijas apliecībā. Nepieciešamie dokumenti ir: homologācija, pavadzīme, gāzes tvertnes sertifikāts, garantijas buklets.

 8. Cik ilgā laikā (pēc gāzes sistēmas uzstādīšana) man tā ir jāreģistrē CSDD, un kādi dokumenti man ir vajadzīgi?

  Lai reģistrētu gāzes iekārtu CSDD, jums jāiesniedz pavadzīme par gāzes iekārtu (pavadzīmē jānorāda transportlīdzekļa VIN un reģistrācijas numurs), homologācijas izraksts ar uzstādīšanas metodi, transportlīdzekļa reģistrācija, transportlīdzekļa karte (ja ir izdota). Mums ir 30 dienas laika, lai reģistrētu LPG iekārtu reģistrācijas apliecībā.

 9. Es vēlētos pārcelt savu lietoto LPG sistēmu uz citu automobili — vai tas ir iespējams?

  Nē. Tiesību aktos ir aizliegts izmantot lietotas gāzes iekārtas atkārtoti (2005. gada 28. septembra Oficiālais vēstnesis Nr. 201, Poz.1666 r.).

 10. Kas man jādara, kad beidzas LPG tvertnes derīguma termiņš (proti, legalizācijas periods)?

  Kad beidzas LPG tvertnes 10 gadu derīguma termiņš, transportlīdzekļa īpašniekam jādodas uz īpašu iekārtu, kura apsekos tvertnes iekšpusi un veic hidrauliskā spiediena pārbaudi. Ja pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, tiek izdots pārbaudes protokols un administratīvais lēmums, kurš ļauj turpmāk izmantot tvertni. Dažām tvertnēm atkārtotu verifikāciju neveic; tādā gadījumā tvertne ir jāaizstāj ar jaunu.

 11. Esmu pazaudējis LPG tvertnes sertifikātu un nevaru iziet tehnisko apskati — kā varu to iegūt?

  Tvertnes tehniskā apskate ir spēkā 10 gadus, sākot no ražošanas datuma. Ja vien derīguma termiņš nav beidzies, varat iesniegt pieteikumu dublikāta saņemšanai. Lai to izdarītu, rūpīgi izlasiet šādus datus uz tvertnes datu plāksnītes (tā ir uz katras tvertnes): 1. Ražotāja nosaukums 2. Sērijas numurs 3. Tvertnes izmēri (tilpumsun diametrs), 4. Ražošanas datums / tehniskās apskates derīguma termiņš 5. Apstiprinājuma datums (67R-), 6. Transporta tehniskās uzraudzības iestāde (TDT). Sertifikāta dublikātu var pasūtīt tieši no tvertnes ražotāja vai caur darbnīcu, kurā tika uzstādīta LPG sistēma. Atkarībā no uzņēmuma tas aizņem 1–3 nedēļas. Visos gadījumos dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums.

 12. Vai automobiļa pārbūve ietekmēs tā jaudu?

  Izmantojot vecās karburatora sistēmās un 2. paaudzes iekārtas transportlīdzekļa jauda samazinājās. Šobrīd lietotie risinājumi — 4. paaudzes sistēmas ar secīgo gāzes iesmidzināšanu nodrošina tādu pašu jaudu kā benzīns.

   

 13. Pēc cik ilga laika automobilis pārslēdzas uz LPG?

  Uzreiz pēc automobiļa iedarināšanas dzinējs darbojas ar benzīnu. Tas pārslēdzas uz LPG tad, kad reduktorā ir sasniegta nepieciešamā temperatūra (aptuveni 30 °C), kas maina gāzes fizisko stāvokli no šķidra uz gāzveida. Tādēļ daudz kas ir atkarīgs no āra temperatūras, dzinēja īpašībām un tā, cik ātri tas sasilda dzesēšanas šķidrumu. Parasti pārslēgšanās notiek tad, kad nobraukti vairāki simti metru. Pēc dzinēja noslāpēšanas un atkārtotas iedarbināšanas silts dzinējs nekavējoties pārslēdzas uz LPG.

 14. Vai pārslēgšanās mirklī uz LPG mašīna noraustīsies?

  Nē. Ja autogāzes sistēma OPTIMA ir uzstādīta un kalibrēta pareizi, degvielas pārslēgšanās notiek secīgi un nav pamanāma nedz vadītājam, nedz pasažieriem.