Pluginy Optima

INSTRUKCJA IMPLEMENTACJI PLUGINÓW OPTIMA

 

Dla wszystkich pluginów

Na końcu nagłówka <head> dodać kod (tylko raz):

<script src="https://optimagas.com/plugins.js"></script>

Kalkulator:

 

1. W miejscu gdzie ma pojawić się plugin dodać:

<script>new OptimaCalculator();</script><div id="optima"></div>

2. Aby uwzględnić dodatkowe opcje należy uruchomić klasę OptimaCalculator z argumentami (podane domyślne) np.:

new OptimaCalculator({id:'optima', lang:'pl', width:'320px', height:'400px'});


Porównanie dystansu na benzynie i LPG:

 

1. W miejscu gdzie ma pojawić się plugin dodać: 

<script>new OptimaDistance();</script><div id="optima"></div>

2. Aby uwzględnić dodatkowe opcje należy uruchomić klasę OptimaDistance z argumentami (podane domyślne) np.:

new OptimaDistance({id:'optima', lang:'pl', width:'320px', height:'400px'});


Znajdź najlepszy zestaw:

 

1. W miejscu gdzie ma pojawić się plugin dodać: 

<script>new OptimaSystem();</script><div id="optima"></div>

2. Aby uwzględnić dodatkowe opcje należy uruchomić klasę OptimaSystem z argumentami (podane domyślne) np.:

new OptimaSystem({id:'optima', lang:'pl', width:'320px', height:'400px'});


Opis parametrów:

id:
atrybut id elementu kontenera w którym wyświetlany będzie plugin
lang:
język w którym wyświetlany będzie plugin. Dostępne: pl, en, es, ru
width:
szerokość pluginu podawana w pikselach ‘px’ lub procentowo ‘%’ (min. to 320px dla Calculator i 400px dla Distance)
height:
wysokość pluginu podawana w pikselach ‘px’ lub procentowo ‘%’ (min. to 400px dla Calculator i 395px dla Distance)