Blog

Rynek gazu płynnego LPG na świecie w 2018 roku

Każdego roku Polska Organizacja Gazu Płynnego podsumowuje rynek LPG w Polsce i na świecie. Znajdują się w nim najistotniejsze informacje dotyczące obszarów związanych z LPG, również jako paliwa samochodowego. Zobaczmy więc, jak w podsumowaniu 2018 roku wyglądał światowy rynek autogazu. 

optimagas


RYNEK GAZU PŁYNNEGO NA ŚWIECIE W 2018


Kompleksowe dane o światowym rynku LPG z reguły ukazują się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału następnego roku. Podczas World LPG Forum & European LPG Congress, który odbył się w Amsterdamie w dniach 24-26 września 2019 r., zaprezentowano dane za rok 2018. Przyjrzyjmy się im bliżej.


optimagasŚWIATOWA PRODUKCJA LPG


W 2018 r. światowa produkcja gazu LPG wyniosła 317,5 mln t (wzrost o 11,1 mln t w porównaniu z 2017 r.). W 2018 r. była ona o 3,6% wyższa niż w 2017 r. 


Największym producentem LPG pozostały Stany Zjednoczone.
Ich produkcja na poziomie 76,2 mln t była większa, niż łączna produkcja dwóch kolejnych największych graczy – Chin i Arabii Saudyjskiej. W porównaniu z Chińczykami, Amerykanie produkują prawie dwukrotnie więcej LPG. 


W 2018 r. w regionie Europy i Eurazji Rosja oraz Norwegia, liderzy pod względem produkcji LPG, zanotowały niewielki wzrost wzrost wytwarzania oraz dość wyraźny spadek zdolności wytwórczych.W regionie Europy i Eurazji największymi producentami LPG w 2018 r. były następujące państwa:

• Rosja – 16,7 mln t, 

• Norwegia – 5,3 mln t, 

• Niemcy – 3,2 mln t,

• Kazachstan – 3,1 mln t,

• Wielka Brytania – 3,0 mln t.W 2018 r. na świecie 63% wyprodukowanego LPG pochodziło z przetwarzania gazu ziemnego, natomiast 37% z procesów rafineryjnych. Wśród światowych liderów produkcji LPG, sytuacja prezentowała się następująco:

• w USA 87% LPG pochodziło z przetwórstwa gazu ziemnego (66,3 mln t),

• w Chinach 100% LPG pochodziło z procesów rafineryjnych,

• w Arabii Saudyjskiej 95% pochodziło z przetwórstwa gazu ziemnego (27,7 mln t).

 

KONSUMPCJA LPG NA ŚWIECIE

optimagas


W 2018 r. konsumpcja wyniosła 313,3 mln t (wzrost 3,8% r/r). Największym konsumentem na świecie pozostały Chiny. Najwięcej LPG zużywa się tam w sektorze komunalnym i chemicznym. W 2018 r. skonsumowano w tym kraju 55 mln t. Chiny są jednym z nielicznych państw, które wykorzystują LPG nie tylko do celów energetycznych. Istotnym konsumentem LPG są fabryki odwodornienia propanu.


Amerykański rynek LPG
, drugi pod względem konsumpcji na świecie, w 2018 r. odnotował znaczący wzrost wykorzystania tego surowca (6,9% w porównaniu z 2017 r.). Wielkość konsumpcji w USA wyniosła 46,2 mln t.


W Indiach w 2018 r. odnotowano wzrost konsumpcji LPG o 3,7% do poziomu 24,6 mln t. Indie nie są w stanie sprostać wewnętrznemu popytowi na gaz płynny, dlatego zmuszone są importować surowiec - z roku na rok coraz więcej. Indonezja wraz z Indiami w 2018 r. skonsumowały łącznie ponad 30 mln t LPG, co jest wartością większą, niż konsumpcja w całej Unii Europejskiej. Najszybciej rozwijającym się rynkiem LPG na świecie w 2018 r. był Bangladesz. W stosunku do roku 2017 kraj ten skonsumował o 47,5% więcej gazu płynnego (764 tys. t).


Warto również podkreślić dynamiczne wzrosty konsumpcji w dwóch europejskich krajach, znajdujących się wśród dziesięciu państw o największym popycie na LPG. Mowa o Belgii (wzrost o 43,6% do poziomu 2,3 mln t w 2018 r.) oraz Wielkiej Brytanii (wzrost o 20% do wartości 3,6 mln t w 2018 r.).

optimagas


ŚWIATOWY HANDEL LPG


W roku 2018 obserwowano wzrost cen LPG na światowych rynkach. Światowy import LPG osiągnął wielkość 118,6 mln t, natomiast eksport 120,5 mln t.


Największym importerem LPG
w 2018 r. w ujęciu regionalnym była Azja i Pacyfik. Na drugim miejscu znalazła się Europa i Eurazja (28,7 mln t), a na trzecim Ameryka Południowa i Centralna (12,5 mln t). 


Ameryka Północna utrzymała pozycję lidera, sprzedając największą ilość surowca (40,6 mln t). Największym importerem LPG na świecie w 2018 r. pozostały Chiny, które zakupiły 18,8 mln t gazu płynnego. optimagas

Na powyższej mapie zaprezentowano kierunki importu i eksportu gazu płynnego LPG oraz oznaczono największych graczy wraz z ich dynamiką sprzedaży i importu.


POLSKA LIDEREM W UNII EUROPEJSKIEJ


Polska pozostaje liderem w Unii Europejskiej pod względem konsumpcji autogazu, a także czwartym w kolejności krajem o największym zużyciu LPG do celów transportowych na świecie (za Turcją, Rosją i Koreą Południową).


W 2018 r. po polskich drogach jeździło ponad 3,1 mln samochodów z tym napędem.


optimagas

Polska utrzymała również drugą pozycję wśród krajów z największą liczbą samochodów zasilanych LPG (3,2 mln szt.) oraz posiadających najwięcej punktów tankowania LPG (za Turcją). Po raz kolejny należy podkreślić, że polscy producenci i dystrybutorzy instalacji autogazowych, w tym zbiorników samochodowych, to ścisła światowa czołówka.Do największych konsumentów autogazu na świecie zaliczono:

• Turcję – 3,3 mln t, 

• Rosję – 3,2 mln t, 

• Koreę Południową – 3,1 mln t, 

• Polskę – 1,9 mln t, 

• Ukrainę – 1,6 mln t,

• Włochy – 1,6 mln t,

• Meksyk – 1,3 mln t,

• Tajlandię – 1,2 mln t.


W 2018 r. na świecie funkcjonowało 80 694 stacji autogazu. Najwięcej nowych stacji w 2018 r. powstało w Polsce.


Największą sprzedaż LPG na jednej stacji zaobserwowano w:

• Hongkongu – 3 925 t,

• Korei Południowej – 1 575 t,

• Chinach – 1 339 t.


źródło:
Raport roczny 2019 Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Warszawa 2020

Polska Organizacja Gazu Płynnego – Związek Pracodawców została założona w 1996 r. i od tego momentu aktywnie uczestniczy w promocji LPG jako dostępnego, bezpiecznego, ekonomicznego oraz ekologicznego źródła energii. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno - handlowe zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji oraz inne podmioty związane z branżą. POGP należy do Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (Liquid Gas Europe – LGE) oraz Światowej Organizacji Gazu Płynnego (World LPG Association-WLPGA), wraz z którą realizuje globalny projekt proedukacyjny LPG - Wyjątkowa Energia. Misją POGP jest podejmowanie działań wspólnie z decydentami krajowymi oraz kręgami politycznymi i naukowymi w celu zwiększenia roli LPG - ekologicznego i natychmiast dostępnego źródła energii – w realizacji wyzwań energetycznych i środowiskowych w Polsce. Reprezentując liderów branży jesteśmy gwarantem najwyższych standardów etyki i bezpieczeństwa. (źródło: POGP)


---

Napisz do nas - jesteśmy do Twojej dyspozycji

O czymś zapomnieliśmy? Jeśli masz jakiekolwiek pytania/wątpliwości/zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego tematu LPG - napisz do nas! Z chęcią pomożemy, rozwiejemy wątpliwości, a może i opublikujemy nowy wpis ;-)!

kontakt: marketing@autogas-alex.com

Wróć